2016-03-16 02:31:00

Link : Devamı

YUNUS EMRE

2016-03-16 02:05:00

Link : www.youtube.com Devamı

İSLAMDA İNSAN HAKLARI

2012-09-04 02:44:00
İSLAMDA İNSAN HAKLARI |  görsel 1

  İSLAMDA İNSAN HAKLARI Dinimiz İslam; en değerli konumda olan insana büyük değer vermiş ve ona huzurlu bir hayat yaşaması için dokunulmaz haklar sunmuştur.  Bu haklar insan haklarıdır İnsan, Rabbine karşı sorumluluğunu ibadet ederek yerine getirirken, insanlara karşı sorumluluğunu da onların haklarına saygı göstererek yerine getirir  Her insan, başta din ve vicdan hürriyeti olmak üzere yaşama, helal yolla mal-mülk edinme, diğer insanlarla beraber adaletle muamele görme ve barınma gibi haklara sahiptir  Bu hakların ihlali cezayı gerektirir  Onun için Kur’an ve Sünnet terbiyesi almış hiçbir müslümanın, insan hak ve hukukuna yönelik olumsuz davranışlar sergilemesi düşünülemez  Peygamberimiz (s a s ); “Zulümden kaçınınız  Çünkü zulüm, kıyamet gününde bir karanlıktır ” (1) buyurarak, dinimizin zulmü ve haksızlıgı yasakladığını bildirmiştir  Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise; “Şüphesiz Allah, dünyada insanlara eziyet edenlere azap edecektir ” (2) ikazı ile bizleri uyarmıştır  İnsan hakları niteliği taşıyan Veda Hutbesi’nde ise şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir  Her türlü tecavüzden korunmuştur ” (3) Kur’an-ı Kerim, insanlara haksızlık yapmamayı, paylaşmayı, dostluğu, kardeşligi, sevgiyi, barışı ve iyilik yapmayı öğütler  insan hayatına, şeref ve haysiyetine yönelik saldırıları, kan davalarını, iffet ve namusa yönelik suçları, sahibinin izni dışında bir malı kullanmayı, insanların mallarına zarar vermeyi ve gasp etmeyi dinen günah, hukuken de i... Devamı

İSLAMDA KADIN HAKLARI

2012-09-04 02:43:00
İSLAMDA KADIN HAKLARI |  görsel 1

  İSLAMDA KADIN HAKLARI İslam'dan önce kadınların mal kadar değeri bulunmuyordu. Alınıp satılabiliyorlardı. Herşey erkeklerin insiyatifindeydi. Kadınlar, İslam dininin gelmesiyle çeşitli haklar elde ettiler. İslâm'dan önceki birçok dinde ve kültürde kadının, hem insan olarak hem de haklar ve ödevler bakımından erkeğe nisbetle ikinci sınıf bir varlık olarak kabul  edildiği ve birçok haktan mahrum edildiği bilinmektedir Cahiliye Araplarında da kadının durumu farklı değildi; ana, eş, kardeş ve çocuklar olarak kızlar ve kadınların hakları erkeklerin istek ve keyiflerine bırakılmıştı; dilediklerini verir, dilediklerini alırlardı. Hz. Ömer bu tarihî gerçeği şöyle dile getirmiştir: "Cahiliye devrinde biz kadınları bir şey saymaz, hesaba katmazdık; bu durum Allah Teâlâ'nın onlar hakkında âyetler indirmesine ve kendilerine bir takım haklar vermesine kadar devam etti..." (Müslim, Talâk, 31 vd.). "Erkeklerin bir derecelik fazlalığına rağmen kadınların da erkeklerinkine denk (mümasil, benzer) haklarının bulunduğunu" bildiren âyet (Bakara: 2/229), o günün dünyasında eşi bulunmaz bir "insan hakkı" kuralı ve "kadın hakları vesikası"dır. Devamı