Müslümanlar BİR'leşmelidir

2017-02-07 03:39:00

Eğer bir müslüman, başka bir müslüman kardeşine karşı içinde kin, nefret ve öfke gibi duygular taşıyorsa, o kimse gerçektenAllah'a imanlı olamaz. Hele de bu beşeri duygularına bağlı olarak kardeşini tahrip etme isteği duyuyorsa ve bu niyetle müslüman kardeşine hamlederse bu daha vahimdir. O kişinin imanı tamamen bozulmuştur. Ancak zihnini bu süfli duygulardan kurtulabilirse imanı kurtulur. Bununla beraber, karşısındaki kişi de ona uyarsa, onun da imanını bozulur. Ahnef İbnu Kays radıyallahu anh anlatıyor: "Şu adamı kastederek (evden) çıkmıştım. Yolda Ebu Bekre radıyallahu anh'a rastladım. "Ey Ahnef nereye gidiyorsun?" dedi. "Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın amcaoğluna yardım etmeyi arzu ediyorum!" dedim. "Dön! dedi. Zira ben, Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle söylediğini işittim: "İki müslüman kılıçlarıyla birbirlerinin üzerine yürürlerse öldüren de ölen de ateştedir!" Bu söz üzerine Rasûl-i Ekrem'e: "Ey Allah'ın Rasûlü! Katili anladık ama maktûl niye ateşte?" diye sorulmuştu. -"Çünkü o da kardeşini öldürme hırsı taşıyordu!"cevabını verdi. -Bir başka rivayette ise: "O da kardeşini öldürmek istemişti" demiştir. [Buhari, Diyat 2, Fiten 10; Müslim Fiten 14, (2888); Ebu Davud, Fiten 5, (4268); Nesai, Tahrim 29, (7, 125).] İşte bu sebeple, bize düşmanlık eden kişilerin tahriklerine kapılmamalıyız. İman kolay korunur bir şey değildir. İmanlıyım demekle de imanlı olunmaz. Dil imanlıyım derken hiç farkında olmadan kalp (şuur) bozulmuştur da anlamaz kişi... Ayrıca, hepimiz her an ilim ve anlayışımızla sınavdayız ve tabii ki sınav hayatın içinde yaşadıklarımızla ve muhatap olduklarımızla gerçekleşecektir.... Devamı

YUNUS EMRE

2016-03-16 02:05:00

Link : www.youtube.com Devamı

İSLAMDA İNSAN HAKLARI

2012-09-04 02:44:00
İSLAMDA İNSAN HAKLARI |  görsel 1

  İSLAMDA İNSAN HAKLARI Dinimiz İslam; en değerli konumda olan insana büyük değer vermiş ve ona huzurlu bir hayat yaşaması için dokunulmaz haklar sunmuştur.  Bu haklar insan haklarıdır İnsan, Rabbine karşı sorumluluğunu ibadet ederek yerine getirirken, insanlara karşı sorumluluğunu da onların haklarına saygı göstererek yerine getirir  Her insan, başta din ve vicdan hürriyeti olmak üzere yaşama, helal yolla mal-mülk edinme, diğer insanlarla beraber adaletle muamele görme ve barınma gibi haklara sahiptir  Bu hakların ihlali cezayı gerektirir  Onun için Kur’an ve Sünnet terbiyesi almış hiçbir müslümanın, insan hak ve hukukuna yönelik olumsuz davranışlar sergilemesi düşünülemez  Peygamberimiz (s a s ); “Zulümden kaçınınız  Çünkü zulüm, kıyamet gününde bir karanlıktır ” (1) buyurarak, dinimizin zulmü ve haksızlıgı yasakladığını bildirmiştir  Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise; “Şüphesiz Allah, dünyada insanlara eziyet edenlere azap edecektir ” (2) ikazı ile bizleri uyarmıştır  İnsan hakları niteliği taşıyan Veda Hutbesi’nde ise şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir  Her türlü tecavüzden korunmuştur ” (3) Kur’an-ı Kerim, insanlara haksızlık yapmamayı, paylaşmayı, dostluğu, kardeşligi, sevgiyi, barışı ve iyilik yapmayı öğütler  insan hayatına, şeref ve haysiyetine yönelik saldırıları, kan davalarını, iffet ve namusa yönelik suçları, sahibinin izni dışında bir malı kullanmayı, insanların mallarına zarar vermeyi ve gasp etmeyi dinen günah, hukuken de i... Devamı